Rättssäkerhetskonferensen 2015

Evenemanget har genomförts

Konferens

Carolina Stiwenius från DO föreläser om bristande tillgänglighet inom utbildningsområdet på konferensen.

Konferens för den som arbetar med studenträttsliga frågor inom högskolan. 

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av rättssäkerhetsfrågor för studenter och doktorander och innehåller både gemensamma föreläsningar och parallella seminarier.