Rättsligt seminarium om sexuella trakasserier

Evenemanget har genomförts

Seminarium

DO har för närvarande fem mål i domstol som rör sexuella trakasserier. Hur tolkar DO diskrimineringslagen vad gäller sexuella trakasserier? Och hur står sig svensk lagstiftning i ljuset av EU-rätten och Sveriges folkrättsliga åtaganden jämlikt Europarådets sociala stadga?

Målgrupp: Seminariet riktar sig till både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Målgruppen är främst jurister som har kontakt med diskrimineringsärenden.

Under seminariet kommer bland annat frågor rörande bevisregelns tillämpning, kravet på insikt vid trakasserier samt begränsningarna i principalansvaret att diskuteras, allt i ljuset av EU‑rätten och EU-domstolens praxis.

Seminariet leds av Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Anmälan

Anmälan sker genom att boka en biljett. Anmäl dig senast den 23 maj 2016.

Om seminariet är fullbokat när du ska göra din anmälan, så kan du skriva upp dig på en väntelista.

Kontakt

Kontaktperson för frågor om seminariets innehåll: Olle Andersson Brynja,
e-post: olle.brynja@do.se

Kontaktperson för praktiska frågor: Charlotte Thulstrup,
e-post: charlotte.thulstrup@do.se