Rättsligt seminarium om åldersdiskriminering i arbetslivet

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Förbudet mot åldersdiskriminering i arbetslivet kringgärdas av flera frågeställningar och en minst sagt snårig praxis från EU-domstolen. Hur ska bedömningarna göras? Hur ser möjligheterna till undantag ut? Vad är klart och vad är oklart? Vilken slutsatser kan dras från svenska avgöranden som DO mot SAS och nu senast DO mot Keolis?

Målgrupp: Jurister och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden

Seminariet riktar sig främst till jurister och ombudsmän som kommer i kontakt med diskrimineringsärenden. Seminariet leds av Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Anmälan

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan sker genom att boka en biljett på länken nedan. Anmäl dig senast den 4 november 2015.

Anmälan till rättsligt seminarium om åldersdiskriminering i arbetslivet fredagen den 12 november 2015

Fullbokat?

Om seminariet är fullbokat när du ska göra din anmälan, så kan du skriva upp dig på en väntelista och detta gör du via länken nedan.

Gå till väntelistan för seminariet

Kontakt

Kontaktperson för frågor om konferensens innehåll: Olle Andersson Brynja
Kontaktperson för praktiska frågor: Charlotte Thulstrup