Öppet seminarium om sanningskommissioner

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Seminariet är öppet för allmänheten

DO arrangerar tillsammans med Sametinget och Vaartoe – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet ett öppet seminarium med titeln "International experiences of truth commissions: prerequisites for a truth commission on the relations between the Swedish state and the Sami people".

Seminariet har föregåtts av ett rundabordssamtal med internationella experter och representanter för de samiska riksorganisationerna och partierna i Sametinget. Det öppna seminariet syftar till att belysa internationella erfarenheter av sanningskommissioner, och förutsättningarna för en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket.

Agenda for the open seminar (English)