Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad?

Seminarium nr 23 och 33

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad?

Ett tvådelat seminarium av workshopkaraktär

(seminarium 23 och 33)

Innehåll

Fyra nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad? Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal.

Medverkande

Agneta Broberg, DO, Björn Andersson, DO, Eva Nikell, DO, Åsa Thörne Adrianzon, Jönköpings kommun, Pim van Dorpel, Hotell- och restaurangfacket, Maria Johansson, Lika Unika och Carlos Diaz, RFSL.

DO på MR-dagarna 2017

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 är framtiden för de mänskliga rättigheterna. Några underteman är mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter samt lika rättigheter för alla – att arbeta mot diskriminering.

DO arrangerar två egna seminarier och ett i samverkan med andra myndigheter.

Delaktighetsverkstaden

Monter nr 45 i utställningshallen – ett samarbetsprojekt mellan MFD, DO och BO.

I montern kan du ta del av konkreta idéer och underlag i hur tillgänglighet kan uppnås i arbetslivet, skolan och det övriga samhället. Träffa representanter för MFD, DO och BO och olika experter på området. Testa dina kunskaper och samtala om olika möjligheter att agera. Ta del av andras erfarenheter i programpunkter som "så gjorde vi", m. m. Välkommen att besöka oss!