Nätverksträff för likabehandlingsfrågor

Evenemanget har genomförts

Nätverksträff

Nätverksträff för ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan DO, lärosäten och studentkårer.

Målgrupp: Lärosäten, Sveriges Förenade Studentkårer och Sveriges förenade HBTQ-studenter.

Två gånger om året arrangerar DO nätverksträffar med ansvariga för likabehandlingsfrågor från respektive lärosäte. Till träffarna inbjuds även representanter från Sveriges Förenade Studentkårer och Sveriges förenade HBTQ-studenter.

Syftet med nätverksträffarna är att genom dialog byta erfarenheter och kunskaper med varandra, både ur ett arbetsgivarperspektiv och studentperspektiv.

Mötet den 6 april kommer att behandla de nya kraven för aktiva åtgärder som började gälla i Diskrimineringslagen från den 1 januari 2017.

Kallelse skickas separat till de olika aktörerna. Har du frågor om nätverket går det bra att kontakta Patrik Edgren via e-post.

Patrik Edgren, utredare på Utvecklingsenheten.