Nätverksträff för jämställdhet och likabehandling i högskolan

Evenemanget har genomförts

Nätverksträff

Höstens träff behandlar studentperspektivet.

Punkter på dagordningen är bland annat:

  • Redovisning av resultat en den enkät om bredd rekrytering och breddat deltagande som Universitets- och högskolerådet har skickat till landets högskolor.
  • Förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete med redogörelse om vad forskningen säger om implementeringen av ett lika rättighetsperspektiv i offentliga organisationer.
  • Hållbar arbetsmiljö – arbetsmiljö, miljö och jämlikhet. Redogörelse för hur Mälardalens högskola har integrerat jämlikhetsarbetet med arbetet för en hållbar arbetsmiljö.
  • Rättsliga aspekter på religionsfrihet. Diskrimineringsombudsmannen redogör för några av de grundläggande synsätt som fastställts av EU-domstolen och svensk lagstiftning.

Intresseanmälan till nätverket

Är din organisation intresserad av att delta i nätverket för jämställdhet och likabehandling i högskolan? Kontakta Patrik Edgren på DO.