MUCF:s myndighetsnätverk

Evenemanget har genomförts

Nätverksträff

DO deltar i ett myndighetsnätverk för civilsamhällesfrågor som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samordnar.

Syftet med myndighetsnätverket är att utbyta kunskap och utveckla myndigheternas arbete inom politiken för det civila samhället. I nätverket ingår 25 myndigheter.

Målet med nätverket är att ge myndigheterna god kunskap om det civila samhället och att stärka myndigheternas förutsättningar att samverka med organisationer i frågor där civilsamhället berörs eller där deras engagemang och expertis kan tas till vara.

Mer om myndighetsnätverket finns på MUCF:s webbplats.