#Metoo och skolan - hur kan skolmiljön bli fri från trakasserier?

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Vad gör skolor och huvudmän för att motverka trakasserier i skolan? Vilka är de vanligaste bristerna i arbetet - och vad kan vi lära av det? Hur kan skolans vardag bli fri från trakasserier?

Innehåll

DO har de senaste åren granskat skolors arbete mot trakasserier och utfärdat ett antal tillsynsbeslut. Vilka brister har visat sig vara vanligast? Vilka slutsatser kan vi dra av denna kunskap?

Välkommen till ett samtal om skolors arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Medverkande

  • Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman (inleder)
  • Carl Lind, utredare, DO
  • Ellen Jenmert, teamledare på Barn- och elevombudet vid Statens Skolinspektion
  • Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd, Skolverket
  • Berit Jernberg, avdelningschef, Jämställdhetsmyndigheten

Moderator

Anna Ericsson, utredare, DO

För vem?

Seminariet riktar sig särskilt till dig som ansvarar för att förebygga och motverka trakasserier och sexuella trakasserier i skolan, men också till andra som värnar om en skolmiljö fri från trakasserier.

Kostnad

Seminariet ingår i biljettpriset till Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna). För information om biljetter och priser, besök MR-dagarnas webbplats. Lärare får rabatt.

Kanske också intressant?

Miniseminariet: Vad gör jag om det händer - i skolan? Seminariet är kostnadsfritt.

Utställningstorget - organisationer och myndigheter ställer ut. Möt och samtala med våra medarbetare på plats i monter C:40. Att besöka utställningstorget är kostnadsfritt.

Läs mer