Med lagen som verktyg

DO på MR-dagarna

Evenemanget har genomförts

Seminarium

För att stödja civilsamhällets arbete mot diskriminering bjuder vi in till denna programpunkt där vi kort informerar om hur Diskrimineringsombudsmannen och lokala antidiskrimineringsbyråer arbetar.

Vi ger även praktiska tips om hur diskrimineringslagen kan användas som verktyg i arbetet mot diskriminering.

Medverkande

  • Eva Nikell, Diskrimineringsombudsmannen
  • Jenny Mörk, Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg
  • Jay Seipel, Malmö mot Diskriminering
  • Anna Thim, Sensus studieförbund

Moderator: Anette Sjödin, Sensus studieförbund.

Arrangörer

Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg, Diskrimineringsombudsmannen, Malmö mot Diskriminering, Sensus studieförbund.

Seminariet tolkas till teckenspråk.

*Priser för konferensbiljett på MR-dagarna

DO har monter 36 i utställningshallen.