Med lagen som verktyg

Evenemanget har genomförts

Kurs

En kurs för ideella organisationer som vill stärka det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter

Civilsamhället spelar en avgörande roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna, men många föreningar saknar kunskap och verktyg för detta arbete.

För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering bjuder Diskrimineringsombudsmannen (DO), i samverkan med Sensus studieförbund och lokala antidiskrimineringsbyråer, in till kursen Med lagen som verktyg.

Kursen riktar sig till organisationer som vill lära sig mer om:

  • vad det lokala civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering
  • hur diskrimineringslagen och annan lagstiftning kan användas i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter
  • möjligheter till lokal samverkan i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering.

Välkommen till en kurs om hur lagstiftningen kan användas av din förening


Kursen riktar sig främst till dig som är anställd, förtroendevald eller aktiv medlem i en lokal eller regional förening, i ett fackförbund på lokal nivå, i ett nätverk eller en aktionsgrupp i det civila samhället, och som vill arbeta aktivt med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Du som deltar bör känna till om och hur din organisation arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter. Inför kursen ber dig därför att reflektera över några frågor om förkunskaper.

Kursen genomförs i samarbete med två antidiskrimineringsbyråer: Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering (GRC) och Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Tid

Fredag 13 maj, kl 9.30-17
Lördag 14 maj, kl 9-16

 Ur kursprogrammet

  • Diskrimineringslagens syfte och funktion
  • Erfarenheter av att använda lagen som verktyg
  • Rättigheter, ansvar och metoder för förändring
  • Civilsamhället och de mänskliga rättigheterna
  • Främja lika rättigheter och möjligheter lokalt

Bikupor och gruppdiskussioner används i olika delar av programmet.

Kursledare

Eva Nikell och Maria Boustedt Hedvall, DO, i samverkan med de lokala antidiskrimineringsbyråerna i respektive region.

Anmälan

Anmäl dig hos Sensus. Anmälan är bindande, men vid förhinder kan en ersättare delta.

Eftersom antalet platser är begränsat kan vi till en början ta emot högst tre personer från varje verksamhet. Meddela om ni önskar anmäla fler deltagare så tar vi emot dem i mån av plats.

Kontakt

För frågor om kursinnehållet, kontakta:
Eva Nikell
eva.nikell@do.se
08-120 20 716

För frågor om anmälningar, kursavgifter med mera, kontakta:
Marcus Nilsson
marcus.nilsson@sensus.se 
031-708 39 17

*) Organisationer som inte har möjlighet att betala kursavgiften kan ansöka om nedsättning av avgiften. Ange skäl i samband med anmälan.