Med lagen som verktyg

Evenemanget har genomförts

Kurs

En kurs för ideella organisationer som vill stärka det lokala arbetet för lika rättigheter och möjligheter.

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till dig som är anställd, förtroendevald eller aktiv medlem i en lokal eller regional förening, i ett fackförbund på lokal nivå, i ett nätverk eller en aktionsgrupp i det civila samhället, och som vill arbeta aktivt med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering bjuder Diskrimineringsombudsmannen (DO), i samverkan med Sensus studieförbund och lokala antidiskrimineringsbyråer, in till kursen Med lagen som verktyg.

Kursen riktar sig till organisationer som vill lära sig mer om:

  • Vad det lokala civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering.
  • Hur diskrimineringslagen och annan lagstiftning kan användas i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter.
  • Möjligheter till lokal samverkan i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering.

Välkommen till en kurs om hur lagstiftningen kan användas av din förening!


*) Organisationer som inte har möjlighet att betala kursavgiften kan ansöka om nedsättning av avgiften. Ange skäl i samband med anmälan.

Kontakt och anmälan

För frågor om kursinnehållet, kontakta:
Eva Nikell, eva.nikell@do.se Tel: 08-120 20 716

För frågor om anmälningar, kursavgifter, kurslokaler mm kontakta
Helen Hugoson helen.hugosson@sensus.se,
mobil: 070 - 395 28 98

Anmäl dig på Sensus webbplats