Med lagen som verktyg

För dig som är aktiv i civilsamhället

Evenemanget har genomförts

Kurs

Det civila samhället spelar en avgörande roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna, men många föreningar saknar kunskap och verktyg för detta arbete.

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till dig som är anställd, förtroendevald eller aktiv medlem i en lokal eller regional förening, i ett nätverk eller en aktionsgrupp i det civila samhället, och som vill arbeta med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Syftet med denna kurs är ge kunskap om vad civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering, hur diskrimineringslagen fungerar och möjligheter till samverkan för att förebygga diskriminering.

Kursen riktar sig till organisationer som vill lära sig mer om:

  • Vad civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering.
  • Hur diskrimineringslagen och annan lagstiftning kan användas i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter.
  • Möjligheter till samverkan i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering.

Kursledare är Eva Nikell och Maria Boustedt Hedvall, DO, i samverkan med den lokala antidiskrimineringsbyrån i respektive region.