Med lagen som verktyg

Evenemanget har genomförts

Kurs

För att stödja civilsamhällets förutsättningar att arbeta för lika rättigheter och möjligheter och mot diskriminering.

Kursen riktar sig till organisationer som vill lära sig mer om:

  • Vad det lokala civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering.
  • Hur diskrimineringslagen och annan lagstiftning kan användas i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter.
  • Möjligheter till lokal samverkan i arbetet med att förebygga och motverka diskriminering.

Kursen riktar sig främst till dig som är anställd, förtroendevald eller aktiv medlem i en lokal eller regional förening, i ett fackförbund på lokal nivå, i ett nätverk eller en aktionsgrupp i det civila samhället, och som vill arbeta aktivt med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Du som deltar bör känna till om och hur din organisation arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter. Inför kursen ber dig därför att reflektera över några frågor om förkunskaper.

Ur kursprogrammet

  • diskrimineringslagens syfte och funktion
  • erfarenheter av att använda lagen som verktyg
  • rättigheter, ansvar och metoder för förändring
  • civilsamhället och de mänskliga rättigheterna
  • främja lika rättigheter och möjligheter lokalt

Bikupor och gruppdiskussioner används i olika delar av programmet. 

Kursledare

Eva Nikell och Maria Boustedt Hedvall, DO, i samarbete med Rättighetscentrum Dalarna, Örebro Rättighetscenter mot diskriminering, Diskrimineringsbyrån Humanitas i Eskilstuna och Brottsförebyggande Centrum i Karlstad.

Kursavgift 

500 kronor per deltagare*. Lunch, kaffe och utbildningsmaterial ingår. Deltagarna bekostar själva resor och eventuell logi.

Anmälan

Anmälan är bindande, men vid förhinder kan en ersättare delta. 

Anmäl dig här

Eftersom antalet platser är begränsat kan vi till en början ta emot högst tre personer från varje verksamhet. Meddela om ni önskar anmäla fler deltagare så tar vi emot dem i mån av plats.

Kontakt

För frågor om kursinnehåll och nästa kurstillfälle, kontakta:
Eva Nikell, eva.nikell@do.se, 08-120 20 716.

För frågor om anmälan, kurstider, lokaler, måltider mm kontakta:
Ulrika Wiborgh, ulrika.wiborgh@sensus.se, 023-794942.

*) Organisationer som inte har möjlighet att betala kursavgiften kan ansöka om nedsättning av avgiften. Ange skäl i samband med anmälan.