Malmö Pride: Erfarenheter och utmaningar

Samtal med fem strategiska myndigheter

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Fem strategiska myndigheter delar med sig av kunskap och erfarenheter från arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter för HBTQ-personer.

DO är en av fem myndigheter som regeringen har utsett som strategiska i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Hur arbetar myndigheterna med sitt uppdrag? Vilka är erfarenheterna och utmaningarna?

Seminariet på Malmö Pride arrangerar DO i samverkan med de andra strategiska myndigheterna: Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen och Statens Kulturråd.