Lyckas i lärandet - Tillgänglighetskonferens

Evenemanget har genomförts

Konferens

Våren 2017 bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till konferens om tillgängliga lärmiljöer på fem orter i Sverige. DO är en av flera myndigheter som kommer delta på konferensen och berätta om myndighetens arbete med tillgänglig utbildning.

Målgrupp: Skolledare, skolhuvudmän, rektorer, förskolechefer, pedagoger, specialpedagoger.

Hur kan vi skapa tillgängliga lärmiljöer för alla barn och elever? Hur ser olika myndigheter på möjligheterna med tillgänglig utbildning? På vilket sätt arbetar man framgångsrikt med att utveckla tillgängliga lärmiljöer? Vad säger forskningen inom området?

Bristande tillgänglighet i lärmiljön en form av diskriminering – om vikten av att utveckla en skola för alla. Från Diskrimineringsombudsmannen, DO berättar utredare Ulrika Bertilsson, om vilket ansvar verksamheten har för att främja, förebygga och motverka diskriminering.

Konferensen hålls vid fem olika tillfällen och den 30 mars är det i Karlstad. Sista dag för anmälan är 17 februari 2017.

Övriga orter är:

  • 28 mars, Stockholm
  • 4 april, Göteborg
  • 6 april, Malmö
  • 4 maj, Umeå