Lagen som verktyg för att motverka diskriminering av hbt-personer

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Välkommen till ett seminarium om sambandet mellan diskriminering och hbt-personers levnadsvillkor i samhället.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering i privat eller offentlig sektor. Seminariet vänder sig också till frivilligorganisationer, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Skyddet mot diskriminering av hbt-personer har stärkts. Dessutom har olika fall av diskriminering lett till viktiga avgöranden i domstol. Men vad innebär det i praktiken? Går det att tala om en linjär utveckling som går framåt, eller finns det orosmoln? Hur påverkas vi i Sverige av utvecklingen i Europa?

Program

9.00 Välkommen

9.10 Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
Hur kan transpersoners rättigheter stärkas och levnadsvillkoren för transpersoner förbättras? Vilka hinder finns vad gäller möjligheter att leva i enlighet med sin könsidentitet och hur ser den könsbekräftande vården ut?

Medverkande är Ulrika Westerlund, särskild utredare i den statliga utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.

9.40 Rättsutvecklingen i Europa
Hur ser rättsutvecklingen ut vad gäller diskriminering som har samband med könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning?

Medverkande är Martin Mörk, chef för DO:s Processenhet. Martin redogör för vissa principiellt viktiga diskrimineringsfall och diskuterar vad rättsutvecklingen i Europa betyder för svenska förhållanden.

10.20 Paus

10.30 Familjelagstiftning – lika inför lagen?
Familjelagstiftningen är inte lika för alla. Hur förhåller sig den till hbtq-personer? Och hur har olika byråer mot diskriminering drivit diskrimineringsfall i familjefrågor?

Medverkande är Erik Mägi, jurist och doktorand på Göteborgs universitet där han forskar om föräldraskap, normkritik och rättslig design.

11.00 Paus

11.10 Avslutande paneldiskussion
Medverkande: Erik Mägi, Martin Mörk och Ulrika Westerlund.

Anmälan och kontakt
Seminariet är fullbokat.

Vid frågor om seminariet kan ni vända er till Ammar Makboul: e-post ammar.makboul@do.se eller telefon 08-12020760.

Hela eller delar av seminariet avses filmas för DO:s webbplats.

Varmt välkommen!