Kunskapskonferens om diskrimineringen av muslimer i ljuset av etnisk profilering

Evenemanget har genomförts

Konferens

Målgrupp för konferensen är politiker och beslutsfattare, myndigheter, ideella organisationer samt publicister och journalister. Konferensen vänder sig till dig som har ett rättsvårdande uppdrag, arbetar med diskrimineringsfrågor eller nyhetsproduktion.

Bakgrunden till konferensen

DO har under ett par år arbetat med att synliggöra diskrimineringen av muslimer och förmodade muslimer. Bland annat så har två rapporter getts ut vars resultat i centrala delar påminner om varandra. I medieanalysen innehåller nästan alla artiklar representationer av muslimer som antingen direkt eller indirekt relaterar till våld, hot eller spänningar i samhället.

I en färsk rapport som analyserar anmälningar är upplevelser av diskriminering kopplade till föreställningar om hotbilder, extremism och säkerhet särskilt framträdande med exempel från bankärenden, butiker och flygplatsen.
Konferensens röda tråd är diskriminerande etnisk profilering.

Konferensen kommer att vara framåtsyftande och belysa komplexiteten vad gäller diskrimineringen av muslimer och förmodade muslimer samt presentera inspirerande exempel på hur utmaningar kan hanteras.

Program

Moderator: Göran Rosenberg, journalist och författare

8.00 Registrering och kaffe

9.00 Konferensen öppnas
Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg inleder konferensen.

Presentation av två DO-rapporter

9.20 Anmälningar om diskriminering av svenska muslimer: Var, när och hur upplever man sig diskriminerad?
Moa Bursell, forskare vid Institutet för Framtidsstudier och författare till DO:s nya analysrapport om upplevd diskriminering.

10.00 Representationer av muslimer i svenska nyheter
Mia Lövheim, professor i religionssociologi vid Uppsala universitet, presenterar rapporten Representationer, stereotyper och nyhetsvärdering.

10.40 Paus

Inspirerande exempel

11.00 En annan berättelse är möjlig
Elin Berge, dokumentärfotograf, presenterar sin bok/utställning "Slöjor" med porträtt på unga muslimska kvinnor i Sverige som själva berättar om sina hijab.

Utmaningar för skyddet mot diskriminering

11.40 Vad ser vi för trender i det rättsliga skyddet för muslimer?
Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, redogör för utvecklingen i rättspraxis i Sverige och Europa avseende skyddet för muslimer.

12.30 Lunch

13.30 När mänskliga rättigheter ställs på prov
Anna Wigenmark, generalsekreterare för Ordfront, jurist och tidigare ombud för svensk-egyptierna som hämtades med CIA-flyg från Bromma.

Faktorer för framgång

14.10 Svenska muslimers upplevelser av etnisk profilering samt rekommendationer på hur det kan motverkas
Aya Zemzem, Svenska muslimer för fred och rättvisa och Rashid Musa, ordförande för Sveriges unga muslimer

14.40 Fika

15.10 Vad kan vi lära av utvecklingen i Frankrike?
Slim Ben Achour, jurist med förankring i den franska medborgarrättsrörelsen , talar om terroristbekämpning och identitetskontroller med utgångspunkt i en pågående domstolsprocess mot den franska staten.

16.00 Hur kan diskriminerande etnisk profilering motverkas?
Panelsamtal: Anna Wigenmark, Martin Mörk, Mia Lövheim, Rashid Musa och Slim Ben Achour

Anmälan och kontakt

För praktiska frågor om konferensen går det bra att vända sig till Jeanette Ottosson; e-post Jeanette.Ottosson@do.se eller telefon 08-12020715.

För frågor om konferensens innehåll kan ni vända er till:

Anna Ericsson; e-post anna.ericsson@do.se telefon 08-12020791 eller till
Ammar Makboul; e-post ammar.makboul@do.se eller telefon 08-12020760.

Anmälan till konferensen

Sista anmälningsdag är 31 oktober.

Konferensen filmas

Konferensen kommer att filmas av UR Samtiden och sändas i Kunskapskanalen, Sveriges television.