Konferens om mänskliga rättigheter

Evenemanget har genomförts

Konferens

Myndigheten för delaktighet arrangerar två regionala konferensen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i höst. Carolina Stiwenius, utredare på Diskrimineringsombudsmannen är en av flera talare under dessa dagar.

Målgrupp: Kommunanställda, politiker och personer inom näringslivet.

Regionala konferenser om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning hålls i Helsingborg den 3 oktober och i Umeå den 22 november.

Konferensdagarna innehåller intressanta föreläsningar och goda exempel på hur man kan arbeta med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen är några av talarna.

Du får också möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Vår förhoppning är att konferenserna bidrar till att stärka och inspirera arbetet med mänskliga rättigheter och funktionshindersfrågor i kommuner.

Program finns på Myndigheten för delaktighets webbplats.

Välkommen!