Konferens om mänskliga rättigheter

Evenemanget har genomförts

Konferens

Myndigheten för delaktighet arrangerar två regionala konferensen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i höst. Carolina Stiwenius, utredare på Diskrimineringsombudsmannen är en av flera talare under dessa dagar.

Målgrupp: Kommunanställda, politiker och personer inom näringslivet.

Regionala konferenser om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning hålls i Helsingborg 3 oktober och Umeå 22 november.

Konferensdagarna kommer att innehålla intressanta föreläsningar och goda exempel på hur man kan arbeta med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen och Barnombudsmannen är några av talarna.

Du får också möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra deltagare.

Vår förhoppning är att konferensen ska bidra till att stärka och inspirera arbetet med mänskliga rättigheter och funktionshindersfrågor i kommuner.

Detaljerat program och anmälan kommer att finnas på Myndigheten för delaktighets webbplats, www.mfd.se efter sommaren.
Välkommen!