Juristdagarna

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Juristdagarna är Nordens största arbetsmarknadsmässa för juriststudenter. Diskrimineringsombudsmannen medverkar under en av dagarna, både med utställning och en föreläsning.

Målgrupp: Blivande jurister

Diskrimineringsombudsmannen medverkar som utställare på mässan. I samband med mässan håller Martin Mörk, chef för DO:s processenhet, en föreläsning om DO:s processverksamhet och om skillnaden mellan att ha rätt och få rätt i domstol.

Under mässan får du som blivande jurist möjlighet att träffa myndigheter samt byråer inom affärsjuridik, humanjuridik, finans, försäkring, fack och rådgivning. I samband med mässan hålls föreläsningar av de olika utställarna. 

Juridikdagarna har cirka 100 utställare och 3 000 besökare. Mer om dagarna och hela programmet hittar du på www.juristdagarna.se.