Juristdagarna i Stockholm

Evenemanget har genomförts

Evenemang

Vi deltar på Juristdagarna den 11 oktober på Stockholms universitet. Juristdagarna är Nordens största arbetsmarknadsmässa för juriststudenter.

Diskrimineringsombudsmannen medverkar som utställare med monter på mässan. I montern träffar du medarbetare från flera av DO:s rättsenheter.

Juristdagarna har cirka 100 utställare och 3 000 besökare. Under mässan får du som blivande jurist möjlighet att träffa myndigheter samt byråer inom affärsjuridik, humanjuridik, finans, försäkring, fack och rådgivning.

Hur är det att jobba på DO?

Mer information finns på Juristdagarnas webbplats