Hur kan chefer arbeta förebyggande mot kränkningar?

Evenemanget har genomförts

Kurs

Under två dagar kommer vi på DO hålla en utbildning för Timrå kommuns chefer.

Målgrupp: Kommunens chefer

Utbildningen handlar dels om hur man kan arbeta förebyggande mot trakasserier men framförallt hur de som ledare kan förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på sin arbetsplats.

Utbildningen anordnas för 60 chefer som arbetar i kommunen.