Hearing avseende breddad rekrytering till högskolan

Evenemanget har genomförts

Konferens

Syftet med denna hearing är att samla kunskap och utbyta erfarenheter om breddad rekrytering till högskolan.

Universitets- och högskolerådet fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera universitets och högskolors arbete med vad som kallas för breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan. I uppdraget ingår att presentera och sprida goda exempel. 

Denna hearing är ett första steg i att presentera och sprida goda exempel av breddad rekrytering till och breddat deltagande inom högskolan.

Diskrimineringsombudsmannen är samrådspart i UHR:s regeringsuppdrag och Olle Brynja från DO medverkar på mötet för att bidra med DO:s erfarenheter på området.

Regeringen anser att det är viktigt att den svenska högskolan är öppen och välkomnande för alla som har förutsättningar att klara högskolestudier. Sådant som traditioner, socioekonomisk bakgrund, kön eller funktionsnedsättning ska inte avgöra möjligheterna att börja eller fullfölja en högskoleutbildning. Universitet och högskolor måste därför bli bättre på att attrahera och rekrytera studenter med olika bakgrund. Det är också angeläget att studenterna får stöd genom hela sin utbildning inklusive vid övergången från studier till arbete.