Hbtq i skolan

Evenemanget har genomförts

Konferens

På konferensen presenteras kunskap om livsvillkor, hälsa och utsatthet bland unga hbtq-personer i Sverige idag. Siffrorna ger en bakgrund till vikten av att arbeta för trygga platser och varför skolan har en viktig roll i arbetet för unga hbtq-personers hälsa.

Målgrupp: Skolpersonal och personer som arbetar strategiskt med skolfrågor på kommunal, regional eller statlig nivå samt inom ideell sektor.

Målen för konferensen är att:

  • Bidra till en trygg, identitetsstärkande och bekräftande skola för alla elever.
  • Stärka skolpersonals kunskap om hälsa och livsvillkor för unga hbtq-elever.
  • Inspirera och motivera till förändring och att kompetens bör genomsyra det dagliga arbetet.

Seminarier

På eftermiddagen klockan 14:00-14:45 hålls ett antal olika seminarier. Från DO medverkar Magdalena Sievers och Ulrika med seminariet "Likabehandling - från plan till praktik": 
Hur skapas en trygg skola fri från diskriminering – för alla elever? Och vad har det med likabehandlingsarbetet att göra? Gemensamt undersöker vi vilka förutsättningar och faktorer som bidrar till ett meningsfyllt likabehandlingsarbete som främjar alla elevers lika rättigheter och möjligheter.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 3 november. 

Anmäl dig här