Folk och kultur 2018

Evenemanget har genomförts

Evenemang

Folk och Kultur är en ny arena för det breda kultursamtalet i olika former. Mässan är en mötesplats för offentlig och privat sektor, för media, föreningar, akademin och medborgarna. DO kommer att medverka i en paneldebatt med anledning av #metoo.

Målgrupp: Offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgarna.

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från hela kulturlivet, politiken, statliga myndigheter, organisationer, akademin och landets 21 regioner. En mötesplats för diskussion och nytänkande som sätter fokus på konsten och kulturens roll som motor och nav i ett hållbart och inkluderande samhälle.

DO kommer att medverka i följande seminarium som är en paneldebatt med anledning av #metoo.

Ut ur skuggorna, in i strålkastarljuset

Tid: 7 februari 15.10 – 16.30

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke har presenterat de 10 första kulturpolitiska stegen med anledning av #metoo. Nu tar vi diskussionen – hur kommer vi vidare?

Moderator: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Länk till programmet