DO på MR-dagarna 2017

Nordens största forum för mänskliga rättigheter

Evenemanget har genomförts

Evenemang

På Mänskliga Rättighetsdagarna kommer forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade att mötas för att hämta in ny kunskap och nya metoder och verktyg som hjälper till i arbetet för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. Här beskriver vi de seminarier DO arrangerar på egen hand eller i samverkan med andra. Du är även välkommen till vår monter "Delaktighetsverkstaden".

DO:s seminarier

 Seminarienummer: 23 och 33

Nya aktiva åtgärder i arbetslivet - hur kan de göra skillnad?

 - ett tvådelat seminarium av workshopkaraktär 

 • Börjar: 9 november, 15.00
 • Paus : 16-16.30
 • Slutar: 9 november, 17.30
 • Plats: Jönköping
 • Adress: Rydbergsalen, Elmia

Innehåll

Fyra nya diskrimineringsgrunder, ett processinriktat arbetssätt, utvidgad samverkan mellan fack och arbetsgivare, ändamålsenlig dokumentation – vad krävs egentligen av arbetsgivaren? Hur kan de nya bestämmelserna göra skillnad? Ett diskuterande seminarium riktat främst till dem som ska omsätta de nya reglerna till verklighet på arbetsplatserna. Presentation, gruppdiskussioner och panelsamtal.

Medverkande

Agneta Broberg, DO, Björn Andersson, DO, Åsa Thörne Adrianzon, Jönköpings kommun, Pim van Dorpel, Hotell- och restaurangfacket, Maria Johansson, Lika Unika och Carlos Diaz, RFSL.

Samtalsledare

Eva Nikell, DO

Seminarienummer: 45

Religion i arbetslivet - rättigheter och skyldigheter
Inställt på grund av sjukdom

 • Börjar: 10 november, 9.00
 • Slutar: 10 november, 10.00
 • Plats: Jönköping
 • Adress: Konferensrum 10, Elmia

Innehåll

Hur ser det diskrimineringsrättsliga skyddet för religion i arbetslivet ut? Vilka avvägningar görs av DO och domstolarna i tillämpningen av reglerna? Har en arbetstagare rätt att av religiösa skäl vägra utföra vissa arbetsuppgifter? Och när kan en arbetsgivare begränsa religiös klädsel på jobbet?

Föreläsare

Martin Mörk, DO

Seminarienummer: 55

Tillgänglighet – en förutsättning för mänskliga rättigheter

-  Ett seminarium om att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 • Börjar: 10 november, 10.30
 • Slutar: 10 november, 12.00
 • Plats: Jönköping
 • Adress: Konferensrum 10, Elmia
 • Arrangeras i samarbete med: Myndigheten för delaktighet och Barnombudsmannen

Innehåll

På vilket sätt är tillgänglighet en förutsättning för mänskliga rättigheter? Och vad innebär det egentligen? Hur kan du som arbetsgivare, utbildningsanordnare eller annan aktör arbeta med tillgänglighet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionsförmåga?

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning beskriver hur rättigheterna kan förverkligas genom tillgänglighet. Ett seminarium om utmaningar och möjligheter på området, med särskilt fokus på utbildning och arbetsliv. Seminariet avslutas med publikmedverkan och paneldiskussion.

Medverkande

Carolina Stiwenius, DO, Ellionor Triay Strömvall, BO och Jessica Dahlbäck, MFD.

Moderator

Lina Pastorek, MFD

DO:s monter

Monter nr 45 i utställningshallen – ett samarbetsprojekt mellan oss och Myndigheten för delaktighet (MFD)och Barnombudsmannen (BO).

I montern kan du ta del av konkreta idéer och underlag i hur tillgänglighet kan uppnås i arbetslivet, skolan och det övriga samhället. Träffa representanter för MFD, DO och BO och olika experter på området. Testa dina kunskaper och samtala om olika möjligheter att agera. Välkommen att besöka oss!

Temat för Mänskliga Rättighetsdagarna 2017 är framtiden för de mänskliga rättigheterna. Några underteman är mänskliga rättigheter i Sverige – från ord till handling, religion, livsåskådning och mänskliga rättigheter samt lika rättigheter för alla – att arbeta mot diskriminering.

På MR-dagarnas webbplats hittar du mer information och programmet för alla dagarna.

MR-dagarnas webbplats