DO-dialog om lika rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning

Evenemanget har genomförts

Dialogmöte

Mötet fokuserar på den nya tillgänglighetslagstiftningen och DO:s arbete i samband med denna. Dessutom kommer aktuella frågor hos de deltagande organisationerna och nätverken med koppling mänskliga rättigheter och diskriminering att diskuteras.

Målgrupp: Organisationer och nätverk i det civila samhället

Punkter som tas upp under dagen:

  • Diskrimineringsombudsmannens arbetssätt med tillsyn
  • Bristande tillgänglighet ny form av diskriminering
  • Svårigheter i tillämpningen av lagen
  • Anmälningar, avvägningar vid urval, beslut
  • Regeringsuppdrag: kommunikationssatsning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • Aktuella frågor hos och inspel från de deltagande organisationerna/nätverken, med bäring på mänskliga rättigheter och diskriminering

Vill du veta mer?

Kontakta Maria Boustedt Hedvall på DO:s utvecklingsenhet.