Dagen mot diskriminering

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Byrån mot diskriminering arrangerar Dagen mot diskriminering. Ammar Makboul (utredare hos Diskrimineringsombudsmannen) deltar i en paneldiskussion och berättar om nya bestämmelser kopplat till religion i arbetslivet.

Under året har flera fall uppmärksammat frågor om religionsfrihet i arbetslivet  Det kan till exempel handla om frågor om likabehandling vid handskakning  och rätten att uttrycka och utöva sin religion på arbetsplatsen genom till exempel klädsel. Andra fall som uppmärksammats har handlat om barnmorskor som velat avstå från att utföra abort med åberopandet av religion eller så kallad samvetsfrihet.

Hur kan en verksamhet som har likabehandling som syfte och utgångspunkt navigera och agera i liknande situationer? Under årets Dagen mot diskriminering vill Byrån mot diskriminering (i Östergötland) inleda ett samtal kring dessa situationer, och diskutera hur verksamheter som omfattas av diskrimineringslagens krav på likabehandling och antidiskriminering kan hitta lösningar i sitt fortsatta arbete.

Frågor som kommer behandlas under dagen:

  • Vad innebär religionsfrihet inom arbetslivet?
  • Hur kan vi förstå de samtal och debatter som förts i media? Vilka har kommit till tals och vilka perspektiv saknas?
  • Vad innebär en neutralitetspolicy och vilka krav kan en arbetsgivare ställa?
  • Hur kan en verksamhet agera för att uppnå likabehandling på arbetsplatsen?

Dagen inleds med en kortare föreläsning med Byrån mot diskriminering i Östergötland om regleringen av religionsfrihet i arbetslivet och hur den har tolkats av domstol i några rättsfall från svenska domstolar och EU-domstolen. Föreläsningen följs av ett panelsamtal med arbetsgivare, forskare, fackförbund och civila samhället.

Deltagare:

  • Ammar Makboul, utredare Diskrimineringsombudsmannen
  • Ulrika Swartling, ordförande Etikrådet Region Östergötland
  • Iman Aldebe, modedesigner, journalist och jurist
  • Pranvera Bahtiri, jurist Byrån mot diskriminering i Östergötland

Moderator: Hanna Gerdes, jurist och föreläsare
Hanna and Goliath law and education.

Anmäl dig senast den 9 oktober till info@diskriminering.se

Liknande dagar genomförs i Finspång den 17 oktober och Linköping den 19 oktober. 

Nya bestämmelser om aktiva åtgärder i arbetslivet