Är bristande stöd i skolan diskriminering?

Evenemanget har genomförts

Seminarium

Vi deltar på seminarium den 3 september där skolsituationen för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning diskuteras.

"Lagen som verktyg" anordnar ett seminarium där skolsituationen för barn- och ungdomar med funktionsnedsättning ska diskuteras. Undersökningar visar att denna grupp såväl trivs som presterar sämre i skolan än andra. Hur kommer detta sig? Vad kan man göra för att förändra situationen?

Under seminariet berörs frågor om vilken stöd och stöttning en elev med funktionsnedsättning har rätt till och vart man kan vända sig då skolan inte uppfyller sina förpliktelser.

Julia DeMarinis Giddings som är processförare på DO kommer att delta på seminariet och prata om vår roll i dessa frågor utifrån diskrimineringslagen.

Anmälan till seminariet gör du på "Lagen som verktyg" webbplats.