Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq

– Framgångsfaktorer och fallgropar

Konferens

I uppdraget som chef ingår det att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vad innebär det för ditt ledarskap och för din verksamhet? Hör hur andra har lyckats och hur de har hanterat fallgroparna.

Välkommen till en heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur du inkluderar ett hbtq-perspektiv i verksamheten. Målet är att ge dig som ledare tips, inspiration och kunskap för att komma igång med arbetet.

Konferensen riktar sig till chefer och personer med strategisk funktion inom offentlig och privat sektor. Sprid gärna denna inbjudan vidare till personer på ledningsfunktioner i din organisation.

Boka in datumet redan nu! Program och inbjudan kommer i juni.

  • Tid: 16 oktober 2018, klockan 9-16
  • Plats: Konferens Norra Latin, Stockholm
  • Frågor: ammar.makboul@do.se

Konferensen arrangeras av de fem myndigheter som regeringen utsett att arbeta strategiskt med hbtq inom sina områden – Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Socialstyrelsen.