Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq (fullbokad)

– Framgångsfaktorer och fallgropar

Konferens

I uppdraget som chef ingår det att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett bland annat sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Vad innebär det för ditt ledarskap och för din verksamhet? Hör hur andra har lyckats och hur de har hanterat fallgropar på vägen.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till chefer och personer med strategisk funktion inom offentlig och privat sektor. Målet är att ge dig som ledare och strateg tips, inspiration och kunskap för att utveckla arbetet.

Välkommen till en heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om
hur du kan skapa en inkluderande verksamhet utifrån ett hbtq-perspektiv.

Välj ett av fem olika teman!

Under eftermiddagen kan du välja ett av fem skräddarsydda seminariespår med
följande teman:

  • Arbetslivet
  • Skolan
  • Hälsa och vår
  • Socialtjänsten
  • Kultur och fritid

Kontakt och anmälan

Vid frågor kontakta Jenny Österman e-post jenny.osterman@do.se.

Konferensen är fullbokad men det går att göra en intresseanmälan.

Jag vill göra en intresseanmälan

Program på förmiddagen

Registrering och fika från kl. 8.00

10.40 Paus och mingel 

12-13 Lunch

 

13-16 Seminarier på olika teman

Välj mellan fem parallella seminariespår med olika tema. Paus med fika och mingel 14.15 – 14.45.

Arbetslivet,  första passet 13.00–14.15

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Arbetslivet, andra passet  14.45–16.00

 Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

 Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Skolan

Arrangör: Skolverket

 Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hälsa och vård

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Arrangörer: Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen

Socialtjänsten

Arrangör: Socialstyrelsen

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen

Kultur och fritid

Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kulturrådet

Arrangör: Kulturrådet