Aktiva åtgärder - vad gör vi?

Panelsamtal på Stockholm Pride

Evenemang

DO kommer att medverka i ett panelsamtal under festivalen Stockholms Pride. Där kommer vi prata om de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsidentitet. Du kan även träffa oss i regeringskansliets tält.

Pridefestivalen pågår under hela veckan. Festivalområdet på Östermalms IP rymmer en rad olika utställare, till exempel föreningar, politiska partier, myndigheter, religiösa samfund eller kommersiella aktörer. DO deltar på två aktiviteter vid två tillfällen under veckan.

Panelsamtal

Många vill bidra till ett tryggt arbetsliv och sedan årsskiftet har arbetsgivare ansvar att inkludera alla sju diskrimineringsgrunder i arbetet med aktiva åtgärder. Det innebär att det finns ett krav på att arbetsgivare inkluderar sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck i arbetet för att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Men vad kan det innebära på en arbetsplats? Vad kan varje arbetsgivare göra? Och vilka utmaningar finns det i arbetet med aktiva åtgärder?

DO:s utredare Ammar Makboul medverkar i panelsamtal tillsammans med representanter från RFSU och fackförbundet Unionen. Datum är inte fastställt än. 

Ställ frågor till DO i regeringskansliets tält i Pridepark

Hur arbetar DO för att motverka och förebygga diskrimineringen av hbt-personer?Den 2 augusti, kl 19.00-21.30 kan du träffa Ammar Makboul som gärna svarar på frågor om diskriminering, diskrimineringslagen och om DO. 

Hitta till Pridepark

Stockholms Pride

Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival sedan 1998 och arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner och de könsuttryck som finns inom hbtq-rörelsen.