Mänskliga rättighetsdagarna 2018

Evenemang

I år äger Mänskliga Rättighetsdagarna rum den 15-17 november på Stockholmsmässan i Stockholm. Årets tema är Rätten till ett liv fritt från våld.

DO kommer att medverka med ett program – med större och mindre seminarier – som handlar om att motverka olika former av trakasserier i skola och arbetsliv. DO kommer också att ha en utställningsmonter på mässan där du kan diskutera dessa frågor.

Har ni redan påbörjat ert arbete inför MR-dagarna 2018? Dela gärna med er på #mrdagarna2018 och #ettlivfrittfrånvåld

Fram till 1 april kan du skicka in programförslag till MR-dagarna. Mer information hittar du på MR-dagarnas webbplats