Lagen som verktyg för att motverka diskriminering av hbt-personer

Seminarium

Välkommen till ett seminarium om sambandet mellan diskriminering och hbt-personers levnadsvillkor i samhället.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till dig som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering i privat eller offentlig sektor. Seminariet vänder sig också till frivilligorganisationer, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer.

Skyddet mot diskriminering av hbt-personer har stärkts. Dessutom har olika fall av diskriminering lett till viktiga avgöranden i domstol. Men vad innebär det i praktiken? Går det att tala om en linjär utveckling som går framåt, eller finns det orosmoln? Hur påverkas vi i Sverige av utvecklingen i Europa?

Program

 

9.00 Välkommen

 

9.10 Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Hur kan transpersoners rättigheter stärkas och levnadsvillkoren för transpersoner förbättras? Vilka hinder finns vad gäller möjligheter att leva i enlighet med sin könsidentitet och hur ser den könsbekräftande vården ut?
Medverkande är Ulrika Westerlund, särskild utredare i den statliga utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner.

9.40 Rättsutvecklingen i Europa

Hur ser rättsutvecklingen ut vad gäller diskriminering som har samband med könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning?

Medverkande är Martin Mörk, chef för DO:s Processenhet. Martin redogör för vissa principiellt viktiga diskrimineringsfall och diskuterar vad rättsutvecklingen i Europa betyder för svenska förhållanden.

10.20 Paus

 

10.30 Familjelagstiftning – lika inför lagen?

Familjelagstiftningen är inte lika för alla. Hur förhåller sig den till hbtq-personer? Och hur har olika byråer mot diskriminering drivit diskrimineringsfall i familjefrågor?

Medverkande är Erik Mägi, jurist och doktorand på Göteborgs universitet där han forskar om föräldraskap, normkritik och rättslig design.

11.00 Paus

 

11.10 Avslutande paneldiskussion

Medverkande: Erik Mägi, Martin Mörk och Ulrika Westerlund.

Anmälan och kontakt

Anmäl dig till seminariet via den här länken. Antalet platser är begränsade. Sista anmälningsdag är den 25 augusti.

Vid frågor om seminariet kan ni vända er till Ammar Makboul: e-post ammar.makboul@do.se eller telefon 08-12020760.

Hela eller delar av seminariet avses filmas för DO:s webbplats.

Varmt välkommen!