Efter #metoo - fyra sätt att motverka trakasserier på jobbet

Seminarium

Innehåll

#Metoo har bekräftat och visat på allvaret med sexuella trakasserier och andra trakasserier på arbetsplatser. Hur kan de stoppas? DO samlar en panel som diskuterar olika sätt att motverka och förebygga trakasserier i arbetslivet med utgångspunkt i svenska och skandinaviska erfarenheter.

Under seminariet kommer också DO:s nya verktyg för arbetsgivare och fack om aktiva åtgärder att presenteras.

Medverkande

Agneta Broberg, DO, Anna Rosenmüller Nordlander, DO, Maria Nyberg, Handelsanställdas förbund, Lina Tidell, Visita, Helene Jesnes, Likestillings- och diskrimineringsombudet i Norge samt Trine Hammer, Arbeidstilsynet i Norge.

Moderator

Anna Danielsson Öberg, arbetsmarknadsjournalist

Läs mer på Mänskliga rättighetsdagarnas webbplats.