Årsredovisningar

Längst ner på den här sidan hittar du alla våra årsredovisningar sedan starten 2009.

DO:s årsredovisning för 2016

Diskriminering är ett trögrörligt fenomen och kräver ett uthålligt, långsiktigt arbete för att kunna motarbetas. Det säger DO Agneta Broberg i inledningen till myndighetens årsredovisning 2016. Det behövs tillförlitlig kunskap om hur diskriminering ser ut, vad den leder till och hur den kan motverkas. Det är därför en strategiskt mycket viktig uppgift för DO att vägleda i dessa frågor för att ge olika aktörer bättre möjligheter att utveckla sitt förebyggande och främjande arbete.

DO:s årsredovisning för budgetåret 2016

 Statistik över anmälningar i årsredovisningarna

Endast en liten del av den upplevda diskrimineringen anmäls och mörkertalet är stort. Anmälningarna till DO kan därför endast synliggöra en del av de problem som är kopplade till diskriminering. Samtidigt är anmälningarna om upplevd diskriminering en viktig och unik kunskapskälla som bidrar till att identifiera diskriminerande hinder i tillgång till lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Antalet anmälningar varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet anmälningar till DO.