Årsredovisningar

Längst ner på den här sidan hittar du alla våra årsredovisningar sedan starten 2009.

DO:s årsredovisning för 2017

Risken för diskriminering är stor inom arbetslivet, socialtjänsten och inom bostadssektorn. Under 2017 har vi riktat in oss på ett långsiktigt förändringsarbete inom dessa områden. Nya bestämmelser om aktiva åtgärder och #metoo har också haft stor betydelse för vårt arbete under året som gått.

DO:s årsredovisning för budgetåret 2017

 Statistik över anmälningar i årsredovisningarna

Endast en liten del av den upplevda diskrimineringen anmäls och mörkertalet är stort. Anmälningarna till DO kan därför endast synliggöra en del av de problem som är kopplade till diskriminering. Samtidigt är anmälningarna om upplevd diskriminering en viktig och unik kunskapskälla som bidrar till att identifiera diskriminerande hinder i tillgång till lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Antalet anmälningar varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet anmälningar till DO.