Förslag till ändringar i Skolverkets föreskrifter med anledning av regeringsbeslut om nationella It-strategier

Remissvar på SKOLFS 2011:48 och SKOLFS 2011:14, 15 juni 2017

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2011:48 om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan och SKOLFS 2011:14 om examensmål för yrkesdansutbildningen i gymnasieskolan.

DO vill dock generellt betona vikten av att säkerställa att gymnasieskolans it-miljö är tillgänglig på ett sätt som möter varje elevs individuella behov och förutsättningar.
Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

Magdalena Sievers
Utredare

Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på förslagen till ändringar i Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2011:48 om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan och SKOLFS 2011:14 om examensmål för yrkesdansutbildningen i gymnasieskolan.

DO vill dock generellt betona vikten av att säkerställa att gymnasieskolans it-miljö är tillgänglig på ett sätt som möter varje elevs individuella behov och förutsättningar.

Beslut i detta ärende har fattats av chefen för Utvecklingsenheten Lovisa Strömberg efter utredning och förslag från utredaren Magdalena Sievers.

 

 

Lovisa Strömberg
Chef för Utvecklingsenheten

 

 

Magdalena Sievers
Utredare