Timrå kommun medger ansvar för trakasserier

Pressmeddelande publicerad 29 december 2016

Timrå kommun medger nu att kommunen har brustit i ansvar i samband med att en praktikant blev trakasserad av en arbetskamrat. Enligt en överenskommelse ska kommunen betala 40 000 kronor i ersättning till mannen.

Ärendet rör en man som under tiden han genomförde praktik hos kommunen utsattes för trakasserier av kollega på ett sätt som har samband med att han är muslim. Trots att mannen flera gånger tog upp problemet, dels med sin kontaktperson på Arbetsförmedlingen, dels med sin närmaste chef fortsatte de verbala kränkningarna. Till slut valde mannen att lämna praktikplatsen.

Timrå kommun medger nu att man har brustit i sina skyldigheter att vidta åtgärder för att varaktigt stoppa trakasserierna.

Mot bakgrund av medgivandet har parterna enats om en överenskommelse som innebär att mannen får 40 000 kronor i ersättning av kommunen. Kommunen har också åtagit sig att avsätta 20 000 kronor för utbildning om diskriminering för kommunens chefer. Därmed avslutas nu ärendet.

Ärende ANM 2016/1958, GRA 2016/100