Välkommen till DO:s seminarium på MR-dagarna

Nyhet publicerad 6 november 2015

Bilden av muslimer i svenska medier är ofta på något sätt, antingen direkt eller indirekt, kopplad till våld, hot eller spänningar i samhället. Det visar en medieanalys som Diskrimineringsombudsmannen har låtit Uppsala universitet göra.

Resultatet visar att även om inte alla de analyserade artiklarna handlar om våld så är det ett bestående intryck att islam och muslimer nästan alltid är förknippat med problem. Även när journalister i rapporteringen har ansträngt sig för att distansera sig från en negativ bild, så tar beskrivningarna ändå sin utgångspunkt i sådana bilder och därmed så bekräftas den.

Forskaren Marta Axners rapport kan sägas ge en tydlig och aktuell indikation på hur muslimer representeras i svensk media idag. För en statistiskt fastställd och allmängiltig sanning om den svenska mediebilden av muslimer behövs dock mer omfattande forskning.

Rapporten öppnar för en diskussion om vad denna representation innebär, och på MR-dagarna i Göteborg inleds detta samtal. Välkommen till DO:s seminarium!