DO uppmärksammar avskaffandet av Sveriges transatlantiska slavhandel

Nyhet publicerad 9 oktober 2015

Afrosvenskar är utsatta för rasism och främlingsfientlighet i Sverige och det råder brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation liksom åtgärder från samhällets sida. Medvetenhet om historien är mycket viktig för att förstå dagens situation.

DO fick i maj i år ett särskilt regeringsuppdrag som handlar om att vidta kunskapshöjande åtgärder om afrofobi. DO kommer att inleda arbetet med att i samråd med civila samhället, forskare, myndigheter med flera sammanställa kunskaper inom området. Denna sammanställning kommer att ligga till grund för DO:s arbete med uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2017.

DO deltar idag  vid ”Historien skapar vår nutid” - ett seminarium som arrangeras av Afrosvenskarnas forum för rättvisa, ABF, Malmö mot Diskriminering, Malmö högskola och Malmö stad.

Fakta

Sverige var ett av de sista länderna i Europa som avskaffade slavhandeln. Det skedde den 9 oktober 1847. I Storbritannien förbjöds slavhandel år 1807. I Sverige dröjde det alltså ytterligare 40 år innan den svenska antislaverirörelsen lyckades övertyga riksdagen att avskaffa slaveriet på svenskt område.

Den svenska slavhandeln innefattade bland annat ett antal skeppsexpeditioner mellan Västafrika och Karibien med Svenska Afrikakompaniet, handelsfortet Carolusborg i Ghana och slavkoloni St Barthélemy i Karibien.

Olika rapporter visar att personer med afrikanskt ursprung i dag är särskilt utsatta för hatbrott, utestängning från bostads- och arbetsmarknaden, trakasserier i skolan med mera. Detta har påtalats sedan början av 1980-talet från bland andra Statens invandrarverk, Brottsförebyggande Rådet, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och senast i kunskapsöversikten om afrofobi från Mångkulturellt centrum.