Teaterhögskolan stäms för sexuella trakasserier

Pressmeddelande publicerad 22 december 2015

DO har beslutat att lämna in en stämningsansökan mot Lunds universitet avseende sexuella trakasserier på Teaterhögskolan i Malmö. Ärendet rör en man som har anmält att en lärare har utsatt honom för sexuella trakasserier och för repressalier.

Mannen har studerat vid Teaterhögskolan sedan september 2013. Den aktuella läraren har varit mannens klasslärare och även hållit i individuell undervisning, och det är främst vid dessa tillfällen som trakasserierna ska ha ägt rum. Läraren ska enligt mannen ha använt ett sexualiserat språk och också kommit med inviter. Mannen har också berättat att läraren ofta ville känna på hans kropp på ett sätt som inte var relevant för undervisningen.

Mannen har uppgett att agerandet och inviterna fick honom att skämmas och att han kände sig förminskad, men han upplevde att det var svårt att säga ifrån. Händelserna ledde till att mannen försökte undvika de individuella lektionerna.

– Det här visar på den beroendeställning som finns mellan en student och dennes lärare och det särskilda ansvar som läraren därmed har. Konsekvensen av lärarens handlande i det här fallet blev både det obehag studenten har känt och att han har gått miste om undervisning, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

I juni 2015 anmäler läraren mannen till universitets disciplinnämnd för störande/hindrande av undervisning samt sexuella trakasserier. Ärendet avskrevs i november 2015.

– DO anser dock att läraren i och med anmälan till disciplinnämnden utsatte studenten för repressalier, säger Anna Rosenmüller Nordlander.

Ärende ANM 2015/2431


Fakta

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är enligt fjärde punkten samma paragraf ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Enligt 2 kap. 19 § diskrimineringslagen får den som påstås ha handlat i strid med diskrimineringsförbudet inte utsätta en person för repressalier för att han eller hon har anmält eller påtalat ett sådant handlande.

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Anna Rosenmüller Nordlander, fotografi

Anna Rosenmüller Nordlander

  • Processförare
  • Processenheten
  • Fotograf: Unn Tiba

Högupplöst foto på Anna Rosenmüller Nordlander