Mittuniversitet diskriminerade manlig forskare

Nyhet publicerad 16 juli 2015

Mittuniversitetet döms att betala 25 000 kronor i diskrimineringsersättning till en manlig anställd efter att ha diskriminerat mannen på ett sätt som har samband med kön. Det framkommer av en dom från Arbetsdomstolen, AD. Mannen hade sökt, men inte kommit ifråga för ett särskilt meriteringsstöd, eftersom universitetet hade valt att enbart godkänna kvinnor som sökande för det aktuella stödet.

Mittuniversitet har medgett att forskaren missgynnades genom hanteringen av det så kallade meriteringsstödet genom att rikta stödet till kvinnor i egenskap av underrepresenterat kön. Därmed har forskaren utsatts för könsdiskriminering. Målet har i Arbetsdomstolen kommit att handla om diskrimineringsersättningens storlek. DO hade yrkat att Mittuniversitetet skulle betala 50 000 kronor i ersättning.

AD menar dock att konsekvenserna för forskaren trots allt har varit begränsade och dömer därför Mittuniversitetet att betala 25 000 kronor i ersättning till forskaren.