Migrationsverket medger åldersdiskriminering

Pressmeddelande publicerad 27 januari 2015

DO har ingått en förlikning med Migrationsverket i ett ärende där en 52-årig man trots meriter som motsvarade anställningsannonsens krav inte blev kallad till intervju. Migrationsverket medger nu att mannen har utsatts för åldersdiskriminering.

Mannen sökte hösten 2013 flera utlysta tjänster som asylhandläggare vid Migrationsverket i Malmö. Kvalifikationerna som söktes var bland annat högskoleutbildning med juridisk eller statsvetenskaplig inriktning och kvalificerad erfarenhet av förvaltningsrätt.

Den 52-årige mannen är utbildad jurist och har flerårig erfarenhet av förvaltningsrätt från en annan myndighet. Trots det blev vare sig han eller någon annan sökande som var äldre än 36 år kallad till intervju. Av de 18 personer som anställdes var två födda 1978 och övriga på 80-talet. Nästan hälften av de som anställdes var nyutexaminerade jurister och saknade erfarenhet av förvaltningsrättsligt arbete.

Migrationsverket medger nu att mannen har utsatts för diskriminering varför parterna har valt att ingå en förlikning. I samband med detta får mannen 75 000 kronor i ersättning.

Migrationsverket har även till DO uppgett att man kommer att se över sina rekryteringsrutiner framöver bland annat för att säkerställa att det inte förekommer någon diskriminering i samband med rekrytering.

Diarienummer ANM 2014/1997

Bakgrund

Forskning och annat kunskapsunderlag visar att diskriminering vid rekrytering förekommer och att individer inte har tillgång till arbetsmarknaden på lika villkor. Diskriminering vid rekrytering får allvarliga konsekvenser, både för enskilda individer men också för samhället i stort.

I en forskningsöversikt om rekrytering i arbetslivet som sammanställts på uppdrag av DO ges en översikt av den forskning som har bedrivits i Sverige de senaste tio åren inom området diskriminering vid rekryteringsprocessen.

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se