Lärare utsatte elev för ovälkommen beröring

Pressmeddelande publicerad 5 februari 2015

Vid upprepade tillfällen utsatte en lärare på en högstadieskola i Lund en elev för ovälkommen beröring och ett sexualiserat språk. Enligt DO har det varit fråga om sexuella trakasserier och DO förbereder nu en stämning mot skolan.

Händelserna inleddes under våren 2012. Eleven har berättat hur läraren ställde sig bakom henne och tryckte sin kropp mot hennes och därefter tog på henne på ett ovälkommet sätt. Läraren har också haft ett sexualiserat sätt att uttrycka sig på. Efter upprepade händelser vände sig eleven våren 2013 till skolsköterskan och berättade vad som hänt.

DO anser efter sin utredning av händelserna att det har varit fråga om sexuella trakasserier och förbereder nu en stämning mot Lunds kommun som är huvudman för skolan.

– Den här typen av händelser drabbar den utsatta eleven mycket hårt och därför måste vi från samhällets sida agera, säger Laine Nõu Englesson processförare hos DO.

Läraren har efter händelserna fått lämna sin tjänst och har också förlorat sin lärarlegitimation.

Diarienummer ANM 2015/207

Fakta

Sexuella trakasserier är enligt 1 kap. 4 § fjärde punkten i diskrimineringslagen en form av diskriminering och avser ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se