Internationella romadagen

Nyhet publicerad 8 april 2015
Romska flaggan, illustration

Idag den 8 april högtidlighålls internationella romadagen till minne av den första internationella romska kongressen i London 1971.

Romer är sedan år 2000 erkända som en av fem nationella minoriteter i Sverige och romani chib, med dess olika varieteter, är ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk.

- Diskriminering av romer utgör alltjämt ett allvarligt hinder för romers tillgång till lika rättigheter och möjligheter såväl i Sverige som i övriga Europa. Som diskrimineringsombudsman kan jag konstatera ett påtagligt behov av konkreta åtgärder och att myndigheter och beslutsfattare tar sitt ansvar att säkerställa romers mänskliga rättigheter. Det är viktigt att uppmärksamma detta, särskilt en dag som denna, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Runt om i landet arrangeras olika sammankomster med anledning av internationella romadagen. I Stockholm uppmärksammar Länsstyrelsen i Stockholm län och Forum för levande historia dagen genom ett evenemang där Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke är en av talarna.

DO bedriver ett särskilt arbete för att förebygga och motverka diskriminering av romer. Syftet är att bidra till säkerställandet av romers lika rättigheter och möjligheter. Arbetet har en rättighetsbaserad utgångspunkt och fokuserar på diskriminering inom socialtjänsten och på bostadsmarknaden.