Idag firas samiska nationaldagen

Nyhet publicerad 6 februari 2015

Nationaldagen firas i Sverige, Norge, Finland och Ryssland och högtidlighållits i hela Sápmi. Dagen firas till minnet av det första samiska landsmötet som ägde rum den 6 februari 1917 i Trondheim, i Norge.

Den samiska nationaldagen högtidlighölls första gången 1993 i samband med att FN:s internationella urfolksår inleddes i Jokkmokk. Samer har under en lång krävt en förändring av samepolitiken i Sverige och den internationella kritiken som riktats mot Sverige är entydig. Bland annat har FN:s kommitté mot rasdiskriminering, FN-kommittén för mänskliga rättigheter och Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter upprepade gånger kritiserat Sverige för att inom olika områden inte säkerställa samers lika rättigheter och möjligheter.

- Som diskrimineringsombudsman kan jag konstatera att Sverige saknar en urfolkspolitik och att den nuvarande samepolitiken vare sig innehåller lagstiftning eller åtgärder som i tillräcklig utsträckning säkerställer samers lika rättigheter och möjligheter i Sverige. Det är viktigt att uppmärksamma detta, särskilt en dag som denna, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

DO bedriver för tillfället ett särskilt arbete med fokus på diskriminering av samer som urfolk. Syftet med arbetet är att fortsätta utveckla kunskapen om vilka uttryck diskriminering mot samer tar sig och att identifiera vilka brister som finns i förhållande till Sveriges internationella åtaganden i såväl lagstiftningen som hur den tillämpas. DO:s arbete kommer även fokusera på arbetssätt för att motverka diskriminering och för samers lika rättigheter och möjligheter.