Högre avgift för assisterad befruktning till samkönade par är diskriminering

Pressmeddelande publicerad 15 oktober 2015

Det var diskriminering att kräva 3 000 kronor i avgift för en inseminationsbehandling av en kvinna som lever i ett samkönat par. Det meddelar Göta hovrätt i en dom idag.

Kvinnan och hennes partner vände sig till sjukvården i Region Östergötland för att få hjälp med assisterad befruktning och fick då beskedet att en inseminationsbehandling skulle kosta dem 3 000 kronor. Ett heterosexuellt par utan befruktningsdugliga spermier betalar bara ordinarie patientavgift för behandlingen.

DO har drivit ärendet då kvinnans situation är att jämföra med en kvinna i ett heterosexuellt förhållande där befruktningsdugliga spermier saknas. Tingsrätten avslog DO:s talan bland annat med motiveringen att kvinnornas situation skiljer sig eftersom avsaknaden av spermier beror på olika saker. Tingsrätten fann också att det var berättigat av Region Östergötland att särbehandla paret genom att ta ut en högre avgift eftersom barnlöshet för kvinnor i ett samkönat par inte utgjorde ett medicinskt vårdbehov och därför kunde prioriteras ned.

Hovrätten har nu i delar underkänt tingsrättens resonemang. Hovrätten konstaterar i likhet med tingsrätten att kvinnan inte befann sig i en jämförbar situation med en heterosexuell kvinna, men att de finansiella skäl som Regionen anfört inte kunnat motivera den högre avgiftssättningen. Regionen har därför gjort sig skyldig till indirekt diskriminering av kvinnan.

– Domen tydliggör att den enskildes intresse att inte särbehandlas måste vägas in vid bedömningar, vilket innebär en ändring i förhållande till tidigare praxis på området, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

ANM 2013/748

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se