Helsingborgs stad diskriminerade inte enligt tingsrätten

Nyhet publicerad 16 november 2015

Det går inte att påvisa att socialtjänsten i Helsingborg har gjort sig skyldig till etnisk diskriminering. Det konstaterar Helsingborgs tingsrätt i en dom idag.

I februari 2013 skulle den man som DO har företrätt och en socialsekreterare från Socialtjänsten delta på ett gemensamt möte. Enligt mannen ska de båda ha mötts utanför lokalen och då följde en kort ordväxling som avslutades med att socialsekreteraren uttryckte en nedsättande kommentar gentemot mannen.

Helsingborgs stad har dock bestridit händelseförloppet och menar att parterna den aktuella dagen inte ens möttes utanför lokalen.

Tingsrätten anser i domen att det inte har visats att socialsekreteraren har kunnat fälla det påstådda yttrandet.

Ärende ANM 2015/156