Förlikning med högstadieskola i Lunds kommun

Pressmeddelande publicerad 17 mars 2015

DO har ingått en förlikning med Lunds kommun i ett ärende som rör sexuella trakasserier på en högstadieskola. Trakasserierna har enligt DO bestått i att en lärare har utsatt en elev för ovälkommen beröring och ett sexualiserat språk. Kommunen som är huvudman för skolan medger nu ansvar för trakasserierna.

Eleven har berättat hur läraren har ställt sig bakom henne och tryckt sin kropp mot hennes och därefter tagit på henne på ett ovälkommet sätt. Läraren har också haft ett sexualiserat sätt att uttrycka sig på. Efter upprepade händelser vände sig eleven till skolsköterskan och berättade om vad som hänt.

DO har efter att ha utrett händelserna kommit fram till att det har varit fråga om sexuella trakasserier, en slutsats som kommunen nu godtar. I och med förlikningen får eleven 50 000 kronor i ersättning från kommunen.

Läraren har efter händelserna fått lämna sin tjänst och Lärarnas ansvarsnämnd har beslutat att dra in lärarens legitimation.

Diarienummer ANM 2015/207

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se