DO: Pussande par diskriminerades

Nyhet publicerad 3 februari 2015

Det var diskriminering när två kvinnor blev tillsagda att sluta pussas av en servitör på en restaurang i Göteborg. Det anser Diskrimineringsombudsmannen (DO) som nu har beslutat att stämma restaurangen för diskriminering som har samband med sexuell läggning.

Den anmälda händelsen inträffade under ett restaurangbesök i december 2013. Enligt anmälan pussades paret två gånger och blev då tillsagda av personal att sluta.

– Vi gör bedömningen att ett heterosexuellt par inte hade blivit tillsagda i samma situation. Ärendet visar att det fortfarande finns attityder mot att samkönade par visar sin kärlek öppet, säger processföraren Anna Rosenmüller Nordlander.

Restaurangen förnekar diskriminering och hävdar att andra gäster hade klagat på parets uppträdande.

DO har utrett anmälan och har bedömt att det är fråga om diskriminering som har samband med sexuell läggning. DO förbereder nu en stämningsansökan mot restaurangen.

Diarienummer ANM 2015/175

Fakta: Diskriminering som har samband med sexuell läggning

I en undersökning, som EU:s byrå för grundläggande rättigheter publicerade 2013, uppgav 36 procent av de svenska respondenterna att de hade diskriminerats på grund av sexuell läggning under det senaste året.

Enligt 2 kap. 12 § i diskrimineringslagen är diskriminering som har samband med sexuell läggning förbjuden bland annat gällande varor och tjänster.

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se