DO granskar 200 små arbetsgivare

Pressmeddelande publicerad 10 februari 2015

Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige arbetar för arbetsgivare med färre än 50 anställda. DO inleder nu granskning av hur 200 av dessa små arbetsgivare arbetar med jämställdhetsplaner.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta med aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier. När DO 2013 för första gången granskade små arbetsgivares arbete visade sig endast en av 40 granskade arbetsgivare ha ett godkänt arbete.

– Nära var tredje anställd i Sverige arbetar i småföretag och därför har företagens insatser betydelse, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. Det är många människors arbetsliv som påverkas av om dessa små arbetsgivare faktiskt har ett aktivt arbete för att skapa lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Med små arbetsgivare menas företag med färre än 50 anställda. Små arbetsgivare utgör över 25 procent av alla företag i Sverige, cirka 291 000 stycken. DO kommer i år att granska 200 slumpvist utvalda företag med mellan 25 och 49 anställda.

DO har inför granskningen strävat efter en tydligare kommunikation i syfte att förenkla processen så långt som möjligt för de som granskas.

– Vi vet att många små arbetsgivare inte har de resurser som stora företag har, men tillsammans kan de göra stor skillnad i arbetet för lika rättigheter och möjligheter och mot trakasserier i samhället, säger Agneta Broberg.

Källhänvisning: Uppgifterna om antal företag och anställda avser därför 2013 (siffror för 2014 finns ännu inte tillgängliga). De är hämtade från SCB: Företag och anställda (FDB) efter näringsgren SNI2007 och storleksklass. År 2008 - 2014.